Trung Tâm Giáo Dục Thành Công Việt

GIEO MẦM TƯƠNG LAI

Nghiệp vụ lễ tân

Khóa học Tiếng Anh chuyên ngành Lễ Tân Khách Sạn

Thời gian học: 1,5 tháng

Học phí: 2,500,000 đ

Khóa nghiệp vụ lễ tân Khách Sạn

Thời gian học: 2 tháng

Học phí: 2,500,000 đ

Nghiệp vụ buồng phòng

Khóa học nghiệp vụ buồng phòng

Thời gian học: liên hệ

Học phí: liên hệ

Kỹ năng sống /kỹ năng mềm

Khóa học chăm sóc da cơ bản và nâng cao

Thời gian học: 02 tháng

Học phí: 7,000,000 đ

Dịch vụ nhà hàng

Khóa học nghiệp vụ nhà hàng

Thời gian học: liên hệ

Học phí: liên hệ

Đào tạo pha chế

Nghiệp vụ pha chế trà sữa hiện đại

Thời gian học: 2 tháng

Học phí: 5,000,000 đ - 7,000,000 đ

Học pha chế chuyên nghiệp ở Đà Nẵng

Thời gian học: 3 tháng

Học phí: 5,000,000 đ

Đào tạo ngôn ngữ

Khóa học Tiếng Anh chuyên ngành Lễ Tân Khách Sạn

Thời gian học: 1,5 tháng

Học phí: 2,500,000 đ

Tiếng Anh chuyên ngành Du Lịch Lữ Hành

Thời gian học: 2 tháng

Học phí: 3,000,000 đ

Khóa học Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị du lịch – khách sạn

Thời gian học: 1,5 tháng

Học phí: 2,500,000 đ

Khóa học Tiếng Anh chuyên ngành buồng phòng

Thời gian học: liên hệ

Học phí: liên hệ

Liên kết đào tạo
Trung tâm giáo dục Thành Công Việt
Trung tâm giáo dục Thành Công Việt
Trung tâm giáo dục Thành Công Việt
Trung tâm giáo dục Thành Công Việt
Trung tâm giáo dục Thành Công Việt
Trung tâm giáo dục Thành Công Việt